transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Height of the palatal vault after two different surgical procedures: Study of the difference in patients with complete unilateral cleft lip and palate.

Författare och institution:
Sherif Bakri (-); Sara Rizell (Institutionen för odontologi); Samia Saied (-); Jan Lilja (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi); Hans Mark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi)
Publicerad i:
Journal of plastic surgery and hand surgery, 46 ( 3-4 ) s. 155-158
ISSN:
2000-6764
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract The present study compared the height of the palatal vault in dental casts from 320 10-year-old children with unilateral cleft lip and palate (UCLP) operated on with the push-back technique according to Wardill-Kilner (W-K) with patients operated on with delayed hard palate closure (DHPC). The palatal height in patients operated on with the DHPC technique was found to be significantly higher than in patients operated on with the W-K technique. This coincides with better maxillary growth and better speech in the DHPC group.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Plastikkirurgi
Nyckelord:
Delayed hard palate closure, UCLP, palatal vault height
Postens nummer:
160772
Posten skapad:
2012-07-26 11:49
Posten ändrad:
2012-10-03 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007