transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tjeckisk baskurs

Författare och institution:
Morgan Nilsson (Institutionen för slaviska språk)
ISBN:
91-973487-2-4
Antal sidor:
259
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Mononen
Förlagsort:
Hällingsjö
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk
Ytterligare information:
2:a omarbetade upplagan
Postens nummer:
160739
Posten skapad:
2012-07-25 17:44
Posten ändrad:
2014-07-15 21:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007