transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evolving from clinical case reports to clinical case letters: a new direction for the Journal of Oral Implantology.

Författare och institution:
James L Rutkowski (-); David Dohan Ehrenfest (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
The Journal of oral implantology, 37 ( 6 ) s. 629-32
ISSN:
0160-6972
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Nyckelord:
Dental Implantation, Dental Records, Editorial Policies, Humans, Periodicals as Topic
Postens nummer:
160700
Posten skapad:
2012-07-23 12:22
Posten ändrad:
2012-10-22 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007