transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unio mystica III

Upphovsman:
Carl-Axel Hall (Högskolan för scen och musik); Johannes Landgren (Högskolan för scen och musik)
Offentliggjord i:
Unio Mystica uruppfördes 11 september 2011 på Artisten i Göteborg.,
Publikationstyp:
Konstnärligt arbete
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Det konstnärliga utvecklingsprojektet ”Unio mystica” kan beskrivas på följande sätt: Fokus Mystiken - Hur förhåller vi oss som nutida sekulära människor till mystikens olika uttryck och hur kan det påverka en konstnärlig utsaga? Genom att samarbeta med andra vetenskapsområden: teologi/humaniora samt elektroteknik/instrumentutveckling, kommer projektet att skapa möjligheter att bygga en ny reflektionsplattform där musikens och mystikens uttrycksformer konfronteras. Projektet syftar till att förena hantverk och reflektioner kring uttryck i olika delar av världen och från olika andliga och filosofiska sammanhang. Dessa uttryck vill vi lyfta in i musikaliska strukturer där en gemensam nämnare är gränslandet mellan improvisation och komposition. Genom hantverket, reflektionen, uttrycket, teknisk instrumentutveckling, andlig mystiktradition och filosofiska resonemang vill vi skapa nya musikaliska uttryck och landskap.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
Improvisation, Intrumentutveckling, Komposition, Samverkan
Postens nummer:
160658
Typ av arbete:
Konstnärligt utvecklingsprojekt
Posten skapad:
2012-07-19 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007