transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Motor, mental and behavioral developments in infancy are associated with fatty acid pattern in breast milk and plasma of premature infants.

Författare och institution:
Karl Göran Sabel (Institutionen för medicin); Birgitta Strandvik (Institutionen för medicin); Max Petzold (Institutionen för medicin & Akademistatistik); Cristina Lundqvist-Persson (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 86 ( 4-5 ) s. 183-188
ISSN:
1532-2823
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of this study was to investigate any association between infants' early development and PUFA concentrations in early breast milk and infants' plasma phospholipids at 44 weeks gestational age. Fifty-one premature infants were included. The quality of general movement was assessed at 3 months, and motor, mental and behavioral development at 3, 6, 10 and 18 months corrected age using Bayley's Scales of Infant Development (BSID-II). Linoleic acid, the major n-6/n-3 FA ratios, Mead acid and the EFA deficiency index in early breast milk were negatively associated with development up to 18 months of age. DHA and AA, respectively, in infants' plasma phospholipids was positively, but the AA/DHA ratio negatively, associated with development from 6 to 18 months of age. Our data suggest that the commonly found high n-6 concentration in breast milk is associated with less favorable motor, mental and behavioral development up to 18 months of age.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Arachidonic acid, Bayley's Scales, Docosahexaenoic acid, General, movements, Linoleic acid, Mead acid, docosahexaenoic acid, arachidonic-acid, term infants, general movements, preterm infants, fish-oil, supplementation, pregnancy, brain, age
Postens nummer:
160543
Posten skapad:
2012-07-17 09:52
Posten ändrad:
2013-12-27 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007