transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mothers' sense of security in the first postnatal week: interview study.

Författare och institution:
Eva-Karin Persson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bengt Fridlund (-); Linda J Kvist (-); Anna-Karin Dykes (-)
Publicerad i:
Journal of advanced nursing, 67 ( 1 ) s. 105-16
ISSN:
1365-2648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper is a report of a study of factors which influence mothers' sense of security during the first postnatal week.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adult, Attitude of Health Personnel, Attitude to Health, Breast Feeding, psychology, Education, Nursing, Continuing, Emotions, Fathers, psychology, Female, Humans, Male, Midwifery, Mother-Child Relations, Mothers, psychology, Nurse-Patient Relations, Patient Education as Topic, organization & administration, Postnatal Care, methods, organization & administration, psychology, Postpartum Period, psychology, Pregnancy, Qualitative Research, Safety, Social Support, Sweden, Young Adult
Postens nummer:
160512
Posten skapad:
2012-07-16 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007