transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Efficacy of oral tolvaptan in acute heart failure patients with hypotension and renal impairment

Författare och institution:
M. Vaduganathan (-); M. Gheorghiade (-); P. S. Pang (-); M. A. Konstam (-); F. Zannad (-); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); L. Grinfeld (-); J. C. Burnett (-); H. B. Krasa (-); C. Zimmer (-); J. Blair (-); J. Ouyang (-); A. P. Maggioni (-)
Publicerad i:
Journal of Cardiovascular Medicine, 13 ( 7 ) s. 415-422
ISSN:
1558-2027
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
acute heart failure, hemodynamics, hypotension, renal failure, blood urea nitrogen, vasopressin antagonist, hospitalized-patients, risk, stratification, double-blind, outcomes, impact, mortality, trial, admission
Postens nummer:
160472
Posten skapad:
2012-07-13 13:49
Posten ändrad:
2016-06-10 13:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007