transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blood cells as a source of transcriptional biomarkers of childhood obesity and its related metabolic alterations: results of the IDEFICS study.

Författare och institution:
Juana Sánchez (-); Teresa Priego (-); Catalina Picó (-); Wolfgang Ahrens (-); Stefaan De Henauw (-); Arno Fraterman (-); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Dénes Molnár (-); Luis A Moreno (-); Jenny Peplies (-); Paola Russo (-); Alfonso Siani (-); Michael Tornaritis (-); Toomas Veidebaum (-); Andreu Palou (-)
Publicerad i:
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 97 ( 4 ) s. E648-52
ISSN:
1945-7197
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
IDEFICS (Identification and Prevention of Dietary- and Lifestyle-Induced Health Effects in Children and Infants Project) is a European multicenter study on childhood obesity. One of its goals is to define early biomarkers of risk associated with obesity and its comorbid conditions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Antigens, CD, blood, genetics, metabolism, Biological Markers, blood, Blood Cells, metabolism, Body Mass Index, Carnitine O-Palmitoyltransferase, blood, genetics, metabolism, Child, Child, Preschool, Coenzyme A Ligases, blood, genetics, metabolism, Cohort Studies, Europe, Female, Gene Expression Regulation, Humans, Hyperlipidemias, etiology, Insulin Resistance, Male, Obesity, blood, metabolism, physiopathology, RNA, Messenger, blood, metabolism, Receptor, Insulin, blood, genetics, metabolism, Receptors, Leptin, blood, genetics, metabolism, Sex Characteristics
Postens nummer:
160456
Posten skapad:
2012-07-13 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007