transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Videobutiken

Upphovsman:
Henric Benesch (Högskolan för design och konsthantverk)
Offentliggjord i:
Selma Lagerlöfs torg 13,
Publikationstyp:
Konstnärligt arbete
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
I samband med forskningsprojektet Ingrepp hyrdes en lokal, en gammal videobutik på Selma Lagerlöfs torg med avsikt att här, tillsammans med boende och arbetande, fånga upp, diskutera och problematisera det övergripande stadsplanering och stadsutvecklingsprojekt som drevs med speciellt avseende på Selma Lagerlöfs torg och avseende på Backa, en av Göteborgs förorter, i allmänhet. Förutom att fungera som lokal för öppna och inbjudna workshops och seminarier fungerade lokalen även som utställning för material som tagits fram under workshops och seminarier men även annat material vilket kunde ha ett viktigt input i diskussionerna. När lokalen var öppen fungerade den även som öppet hus med drop in där vem som helst kunde komma och ta del av eller uttrycka sina tankar kring Backa i stort och smått. Arbetet vilket genomfördes av Henric Benesch, Emma Corkhill och Evren Uzer von Busch arrangerades utifrån en rad erfarenheter både ifrån designprocesser och processledning med fokus på demokrati och delaktighetsfrågor, där de förslag och idéer som framställdes, snarare än fungera som olika förslag vilka utformat I samarbete med brukare och deltagare – co-design, fungerade som språngbrädor för projekt initierade på deltagarnas egna villkor, exempelvis kring stadsodling, loppisar, marknader, pysselkvällar och läxläsning. Där Videobutiken blev en möjlighet att förutsättningslöst träffas och organisera sig vilket inte tidigare var möjligt. Videobutiken var också ur designperspektiv en möjlighet att utveckla öppna icke målstyrda processer där deltagarna själva kan ta vid och arbeta vidare utifrån sina egna premisser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Design
Nyckelord:
artistic research, design processes, participation, democracy, city planning, city development, social imaginary
Postens nummer:
160435
Typ av arbete:
Utställning / workshop
Posten skapad:
2012-07-12 15:55
Posten ändrad:
2012-07-19 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007