transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A novel mitochondrial tRNA Arg mutation resulting in an anticodon swap in a patient with mitochondrial encephalomyopathy.

Författare och institution:
Sara Roos (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Niklas Darin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Gittan Kollberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Marita Andersson Grönlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Mar Tulinius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Elisabeth Holme (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Ali-Reza Moslemi (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Anders Oldfors (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
European journal of human genetics : EJHG, 21 ( 5 ) s. 571-3
ISSN:
1476-5438
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We report a mutation in the anticodon of the tRNA(Arg) gene (m.10437 G>A), resulting in an anticodon swap from GCU to ACU, which is the anticodon of tRNA(Trp), in a boy with mitochondrial encephalomyopathy. Enzyme histochemical analysis of muscle tissue and biochemical analysis of isolated muscle mitochondria demonstrated cytochrome c oxidase (COX) deficiency. Restriction fragment length polymorphism analysis showed that 90% of muscle and 82% of urinary epithelium mtDNA harbored the mutation. The mutation was not identified in blood, fibroblasts, hair roots, or buccal epithelial cells and it was absent in the asymptomatic mother, suggesting that it was a de novo mutation. Single-fiber PCR analysis showed that the proportion of mutated mtDNA correlated with enzyme histochemical COX deficiency. This mutation adds to the three previously described disease-causing mutations in tRNA(Arg), but it is the first mutation occurring in the anticodon of tRNA(Arg).European Journal of Human Genetics advance online publication, 11 July 2012; doi:10.1038/ejhg.2012.153.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
160389
Posten skapad:
2012-07-12 09:50
Posten ändrad:
2013-05-02 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007