transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The many facets of the HbA1c test

Författare och institution:
Ulf Smith (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Journal of Internal Medicine, 271 ( 3 ) s. 237-238
ISSN:
0954-6820
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes
Postens nummer:
160375
Posten skapad:
2012-07-11 14:44
Posten ändrad:
2012-07-11 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007