transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Combined Multivariate and Pathway Analyses Show That Allergen-Induced Gene Expression Changes in CD4(+) T Cells Are Reversed by Glucocorticoids.

Författare och institution:
Yelin Zhao (-); Hui Wang (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mika Gustafsson (-); Antonella Muraro (-); Sören Bruhn (-); Mikael Benson (-)
Publicerad i:
PloS one, 7 ( 6 ) s. e39016
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Glucocorticoids (GCs) play a key role in the treatment of allergy. However, the genome-wide effects of GCs on gene expression in allergen-challenged CD4(+) T cells have not been described. The aim of this study was to perform a genome-wide analysis to investigate whether allergen-induced gene expression changes in CD4(+) T cells could be reversed by GCs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
160363
Posten skapad:
2012-07-11 10:56
Posten ändrad:
2012-08-15 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007