transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inhalation of nitric oxide prevents ischemic brain damage in experimental stroke by selective dilatation of collateral arterioles.

Författare och institution:
Nicole A Terpolilli (-); Seong-Woong Kim (-); Serge C Thal (-); Hiroharu Kataoka (-); Vilia Zeisig (-); Bjoern Nitzsche (-); Benjamin Klaesner (-); Changlian Zhu (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Susanne Schwarzmaier (-); Lilja Meissner (-); Uta Mamrak (-); Doortje C Engel (-); Alexander Drzezga (-); Rakesh P Patel (-); Klas Blomgren (-); Henryk Barthel (-); Johannes Boltze (-); Wolfgang M Kuebler (-); Nikolaus Plesnila (-)
Publicerad i:
Circulation research, 110 ( 5 ) s. 727-38
ISSN:
1524-4571
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Stroke is the third most common cause of death in industrialized countries. The main therapeutic target is the ischemic penumbra, potentially salvageable brain tissue that dies within the first few hours after blood flow cessation. Hence, strategies to keep the penumbra alive until reperfusion occurs are needed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
Administration, Inhalation, Animals, Arterioles, drug effects, physiology, Brain, blood supply, Brain Ischemia, pathology, physiopathology, prevention & control, Cell Survival, drug effects, physiology, Collateral Circulation, drug effects, physiology, Humans, Male, Mice, Mice, Inbred C57BL, Models, Animal, Neurons, pathology, Nitric Oxide, administration & dosage, pharmacology, therapeutic use, Regional Blood Flow, drug effects, physiology, Sheep, Stroke, pathology, physiopathology, prevention & control, Vasodilation, drug effects, physiology
Postens nummer:
160360
Posten skapad:
2012-07-11 10:39
Posten ändrad:
2012-07-12 08:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007