transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

GATA6 haploinsufficiency causes pancreatic agenesis in humans.

Författare och institution:
Hana Lango Allen (-); Sarah E Flanagan (-); Charles Shaw-Smith (-); Elisa De Franco (-); Ildem Akerman (-); Richard Caswell (-); Jorge Ferrer (-); Andrew T Hattersley (-); Sian Ellard (-); Peter Adolfsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Nature genetics, 44 ( 1 ) s. 20-2
ISSN:
1546-1718
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Understanding the regulation of pancreatic development is key for efforts to develop new regenerative therapeutic approaches for diabetes. Rare mutations in PDX1 and PTF1A can cause pancreatic agenesis, however, most instances of this disorder are of unknown origin. We report de novo heterozygous inactivating mutations in GATA6 in 15/27 (56%) individuals with pancreatic agenesis. These findings define the most common cause of human pancreatic agenesis and establish a key role for the transcription factor GATA6 in human pancreatic development.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
GATA6 Transcription Factor, genetics, Haploinsufficiency, Humans, Pancreas, abnormalities, Phenotype
Postens nummer:
160295
Posten skapad:
2012-07-10 10:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007