transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Dion Sommer, A Childhood Psychology. Young Children in Changing Times

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
International Journal of Early Childhood , Online, July 2012
ISSN:
0020-7187
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Childhood Psychology
Postens nummer:
160280
Posten skapad:
2012-07-10 09:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007