transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Free kicks, dribblers and WAGs. Exploring the language of “the people’s game”

Författare och institution:
Gunnar Bergh (Institutionen för språk och litteraturer); Sölve Ohlander (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Moderna Språk, 106 ( 1 ) s. 11-46
ISSN:
2000-3560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
football, global sport, special language, English, lexicology
Postens nummer:
160241
Posten skapad:
2012-07-08 22:02
Posten ändrad:
2012-09-14 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007