transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Never say never. Incumbents and newcomers in the presence of architectural innovation

Författare och institution:
Paola Dubini (-); Elena Raviola (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Journal of Media Business Studies, Spring 2008, Special Issue: Growth and Development of New and Young Media Firms, 5 ( 1 ) s. 95-121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
160162
Posten skapad:
2012-07-06 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007