transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Havererat tillgänglighetsarbete.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Västerbottens Folkblad, ( 5 juli )
ISSN:
1104-0238
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
HANDISAM, tillgänglighet, staten, statliga myndigheter, fysiska funktionsnedsättningar, FN, WHO,
Ytterligare information:
Debattartikel i Västerbottens Folkblad (VF) den 5 juli 2012.
Postens nummer:
160096
Posten skapad:
2012-07-05 13:49
Posten ändrad:
2012-08-06 10:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007