transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IGRT induced dose burden for a variety of imaging protocols at two different anatomical sites.

Författare och institution:
Markus Stock (-); Åsa Palm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Andreas Altendorfer (-); Elisabeth Steiner (-); Dietmar Georg (-)
Publicerad i:
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 102 ( 3 ) s. 355-63
ISSN:
1879-0887
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Increase in positioning accuracy and treatment adaptation is supported by image guidance. The downside is the concomitant imaging dose. In this study, we report on the total dose picture for different styles of image guidance.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
160062
Posten skapad:
2012-07-05 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007