transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intraamniotic inflammatory response to bacteria: analysis of multiple amniotic fluid proteins in women with preterm prelabor rupture of membranes.

Författare och institution:
Marian Kacerovsky (-); Ivana Musilova (-); Ali Khatibi (-); Kristin Skogstrand (-); David M Hougaard (-); Vojtech Tambor (-); Jindrich Tosner (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians,
ISSN:
1476-4954
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Objective: To analyse whether intraamniotic inflammation in response to bacteria is different below and above gestational age 32 weeks in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes (PPROM). Methods: A prospective study was performed, and 115 women with singleton pregnancies complicated by PPROM at gestational ages between 24(0/7) and 36(6/7) weeks were included in the study. Transabdominal amniocenteses were performed. Amniotic fluid was analysed using polymerase chain reactions for genital mycoplasmas and cultured for aerobic and anaerobic bacteria. The concentrations of 26 proteins in the amniotic fluid were determined simultaneously using multiplex technology. Results: Bacteria were found in the amniotic fluid of 43% (49/115) of the women. The women were stratified into two subgroups according to gestational age 32 weeks. The amniotic fluid levels of four (interleukin-6, interleukin-10, CC chemokine ligands 2, and 3) and one specific (CC chemokine ligands 2) proteins were higher in women with the presence of bacteria in the amniotic fluid below and above 32 gestational weeks, respectively. Conclusions: An intraamniotic inflammatory response to bacteria in pregnancies complicated by PPROM seems to be different below and above 32 weeks of gestation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
160059
Posten skapad:
2012-07-05 10:47
Posten ändrad:
2012-07-05 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007