transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ignoring isotopic fractionation does not bias quantifications of gross nitrogen transformations

Författare och institution:
Tobias Rütting (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 26 ( 14 ) s. 1639-1640
ISSN:
0951-4198
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
n-15, nitrification, enrichment, reduction, nitrate, soil
Postens nummer:
160055
Posten skapad:
2012-07-05 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007