transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exponential stability of the solutions to the Boltzmann equation for the Benard problem

Författare och institution:
Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); R. Esposito (-); R. Marra (-); A. Nouri (-)
Publicerad i:
Kinetic and Related Models, 5 ( 4 ) s. 673-695
ISSN:
1937-5093
E-ISSN:
1937-5077
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We complete the result in [2] by showing the exponential decay of the perturbation of the laminar solution below the critical Rayleigh number and of the convective solutions above the critical Rayleigh number, in the kinetic framework.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
Boltzmann equation, Benard problem, stabilöilty
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
160046
Posten skapad:
2012-07-05 09:15
Posten ändrad:
2016-07-13 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007