transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Risk för att prolaktinom växer under graviditet

Författare och institution:
Carolina Ericsson (-); Bertil Lindblom (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Läkartidningen, 2012 ( 25 ) s. 1226-1228
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Objectives: To investigate the results of visual field examinations during pregnancy in women with prolactinoma.

Materials and methods: A retrospective study of 73 women with prolactinoma (97 pregnancies) who were examined at the neuro-ophthalmologic clinic at Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2002-2010.

Results: One of 62 women with microprolactinoma (1.2 per cent of the pregnancies and 1.6 per cent of the women) and 1 of 11 women with macroprolactinoma (9.1 per cent of the pregnancies and 7.1 per cent of the women) developed visual field defects during pregnancy due to tumour growth. Both women experienced visual symptoms.

Conclusions: This study confirms that tumour growth causing visual field defects is rare during pregnancy, although more common with macro- than with microprolactinomas. Based on this and previous studies we conclude that women with microprolactinoma do not need visual field examinations during pregnancy due to a very low risk of non-symptomatic tumour growth, while for women with macroprolactinoma repeated visual field examinations during pregnancy should be considered.

Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
PERIMETRY, PITUITARY, PROLACTINOMA, VISUAL FIELD
Postens nummer:
160037
Posten skapad:
2012-07-04 15:19
Posten ändrad:
2012-07-05 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007