transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Declining work centrality in Western Europe - Myth or reality?

Författare och institution:
Frans Hikspoors (-); Tómas Bjarnason (-); Kristina Håkansson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Commitment to work and job satisfaction. Studies of work orientations / Bengt Furåker, Kristina Håkansson, Jan Ch. Karlsson (red.), s. 26-46
ISBN:
978-0-415-80825-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
159918
Posten skapad:
2012-07-03 10:12
Posten ändrad:
2012-07-09 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007