transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La retraduction comme outil pédagogique dans l'enseignement de la littérature: le cas de Lysistrata dans les Caraïbes anglohpnes

Retranslation as a pedagogical tool for teaching literature: Lysistrata in the Anglophone Caribbean

Författare och institution:
Elisabeth Bladh (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Aspekter av litterär nyöversättning = Aspects de la retraduction littéraire : föredrag från ett symposium vid Linnéuniversitetet (Växjö) 7-8 oktober 2011 / Olof Eriksson (red.), s. 248 s.
ISBN:
978-91-86983-68-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Konst ->
Teatervetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
adaptation, retranslation, Lysistrata, theatre, didactics
Postens nummer:
159853
Posten skapad:
2012-07-02 11:34
Posten ändrad:
2013-02-21 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007