transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tungan på vågen-partier i svenska kommuner

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen); David Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Tungan på vågen. Vågmästare och balanspartier. RJ:s Årsbok 2012/2013 / Jenny Björkman & Björn Fjaestad (red.), s. 107-136
ISBN:
978-91-7061-109-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
partier, vågmästare, koalitioner, kommuner, demokrati, tungan på vågen, konflikt, parlamentarism
Postens nummer:
159844
Posten skapad:
2012-07-02 10:03
Posten ändrad:
2012-07-09 14:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007