transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kittinger and Baumgartner: on a mission to the edge of space

Författare och institution:
Ann-Marie Pendrill (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physics Education, 47 ( 3 ) s. 260
ISSN:
0031-9120
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
On 15 March 2012, Felix Baumgartner jumped from 71 500 feet [1], a test jump as part of his attempt to beat the earlier record set by Joe Kittinger, who jumped from 102 800 feet in 1960, as part of the US space programme [2] The ascent to these elevations in a helium balloon, followed by free fall, with varying temperatures and speed of sound, and increasing air resistance and density, can lead teachers and students to a discussion on many different aspects of physics.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
balloon, free fall, pressure, space program
Postens nummer:
159826
Posten skapad:
2012-06-30 12:01
Posten ändrad:
2014-11-18 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007