transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nu krävs ordning och reda i skolreformerna

Författare och institution:
Maria Jarl (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Anna Brodin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Göteborgs-Posten , 2012-05-27 s. Debattartikel
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
159814
Posten skapad:
2012-06-29 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007