transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Product formation and protein expression of Saccharamyces cerevisiae during growth on glutamate as nitrogen source

Författare och institution:
Eva Albers (Institutionen för kemisk reaktionsteknik, Chalmers); Anders Blomberg (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik, Chalmers); Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik, Chalmers); Lena Gustafsson (Institutionen för molekulär bioteknik, Chalmers)
Publicerad i:
BTK Stellenbosch SA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
159769
Posten skapad:
2012-06-29 10:33
Posten ändrad:
2016-01-12 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007