transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can we prevent incontinence? ICI-RS 2011.

Författare och institution:
Karl-Dietrich Sievert (-); Bastian Amend (-); Patricia A Toomey (-); Dudley Robinson (-); Ian Milsom (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Heinz Koelbl (-); Paul Abrams (-); Linda Cardozo (-); Alan Wein (-); Ariana L Smith (-); Diane K Newman (-)
Publicerad i:
Neurourology and urodynamics, 31 ( 3 ) s. 390-9
ISSN:
1520-6777
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A review of the current state of research with regard to prevention of incontinence.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
159761
Posten skapad:
2012-06-29 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007