transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Depressed adolescents in a case-series were low in vitamin D and depression was ameliorated by vitamin D supplementation

Författare och institution:
Göran Hogberg (-); Sven A. Gustafsson (-); Tore Hällström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Tove Gustafsson (-); Björn Klawitter (-); Maria Petersson (-)
Publicerad i:
Acta Paediatrica, 101 ( 7 ) s. 779-783
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Aim: The relationship between depression in adolescents and vitamin D was studied in a case-series that included effects of vitamin D supplementation. Methods: Serum 25OH vitamin D (25OHD) levels in 54 Swedish depressed adolescents were investigated. Subjects with vitamin D deficiency were given vitamin D3 over 3 months (n = 48). To evaluate well-being and symptoms related to depression and vitamin D status, the WHO-5 well-being scale, the Mood and Feelings Questionnaire (MFQ-S) and a vitamin D deficiency scale were used. Results: Mean serum 25OHD in the depressed adolescents was 41 at baseline and 91 nmol/L (p < 0.001) after supplementation. Basal 25OHD levels correlated positively with well-being (p < 0.05). After vitamin D supplementation, well-being increased (p < 0.001) and there was a significant improvement in eight of the nine items in the vitamin D deficiency scale: depressed feeling (p < 0.001), irritability (p < 0.05), tiredness (p < 0.001), mood swings (p < 0.01), sleep difficulties (p < 0.01), weakness (p < 0.01), ability to concentrate (p < 0.05) and pain (p < 0.05). There was a significant amelioration of depression according to the MFQ-S (p < 0.05). Conclusion: This study showed low levels of vitamin D in 54 depressed adolescents, positive correlation between vitamin D and well-being, and improved symptoms related to depression and vitamin D deficiency after vitamin D supplementation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Adolescent, Depression, Vitamin D deficiency, Vitamin D supplementation, school-students, disorders, season
Postens nummer:
159711
Posten skapad:
2012-06-28 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007