transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När kriget kommit - svenskarna och den nya försvarspolitiken

Författare och institution:
Karl Ydén (Gothenburg Research Institute (GRI)); Joakim Berndtsson (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik och Annika Bergström (red) 2012: I framtidens skugga, s. 501-512
ISBN:
9789189673243
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
Nyckelord:
Sverige, försvarsmakten, afghanistan, försvarspolitik
Postens nummer:
159667
Posten skapad:
2012-06-27 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007