transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[No, disulfiram (Antabus) is not the "odd preparation"].

Nej, disulfiram (Antabus) ar inte det "udda preparatet".

Författare och institution:
Jörgen Engel (-); Bo Söderpalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Bengt Sternebring (-); Jan Hallgren (-); Lars Håkan Nilsson (-); Lars Blomström (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 19-20 ) s. 1319-20
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Alcohol Deterrents, therapeutic use, Alcoholism, drug therapy, Disulfiram, therapeutic use, Evidence-Based Medicine, Humans
Postens nummer:
159653
Posten skapad:
2012-06-27 14:09
Posten ändrad:
2016-08-23 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007