transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Good effect of drug therapy against alcoholism].

Läkemedel har bra effekt mot alkoholism.

Författare och institution:
Bo Söderpalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Läkartidningen, 108 ( 45 ) s. 2285-9
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Alcohol Deterrents, therapeutic use, Alcoholism, drug therapy, prevention & control, Disulfiram, therapeutic use, Evidence-Based Medicine, Fructose, analogs & derivatives, therapeutic use, Humans, Naltrexone, therapeutic use, Narcotic Antagonists, therapeutic use, Taurine, analogs & derivatives, therapeutic use, Treatment Outcome
Postens nummer:
159647
Posten skapad:
2012-06-27 14:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007