transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fibromyalgi. Individanpassad träning ger hälsovinster och minskar smärtan

Författare och institution:
Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Fysioterapi, ( 4 ) s. 40-45
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Smärta, fibromyalgi, träning
Postens nummer:
159611
Posten skapad:
2012-06-27 10:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007