transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased MMP-9 and TIMP-1 in mouse neonatal brain and plasma and in human neonatal plasma after hypoxia-ischemia: a potential marker of neonatal encephalopathy.

Författare och institution:
Nathalie Bednarek (-); Pernilla Svedin (-); Roselyne Garnotel (-); Géraldine Favrais (-); Gauthier Loron (-); Leslie Schwendiman (-); Henrik Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Patrice Morville (-); Carina Mallard (-); Pierre Gressens (-)
Publicerad i:
Pediatric research, 71 ( 1 ) s. 63-70
ISSN:
1530-0447
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To implement neuroprotective strategies in newborns, sensitive and specific biomarkers are needed for identifying those who are at risk for brain damage. We evaluated the effectiveness of matrix metalloproteinases (MMPs) and their naturally occurring tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) in predicting neonatal encephalopathy (NE) damage in newborns.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Animals, Animals, Newborn, Biological Markers, metabolism, Brain, metabolism, pathology, Female, Gestational Age, Humans, Hypoxia-Ischemia, Brain, pathology, physiopathology, Infant, Newborn, Infant, Newborn, Diseases, pathology, physiopathology, Male, Matrix Metalloproteinase 9, blood, Mice, Mice, Inbred C57BL, Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1, blood
Postens nummer:
159598
Posten skapad:
2012-06-27 09:01
Posten ändrad:
2013-01-31 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007