transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Psychology of Lending Decisions - Looking Back and Moving Forth

Författare och institution:
Carl-Christian Trönnberg (Psykologiska institutionen)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Datum för examination:
2012-06-14
Tidpunkt för examination:
13:00
Lokal:
Föreläsningssal 5 (F5) Haraldsgatan 1
Opponent:
fil.dr/post.doc Håkan Nilsson, Uppsala universitet
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
decision making, lending, lending technology, bank, intuition, deliberate reasoning
Postens nummer:
159542
Posten skapad:
2012-06-26 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007