transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Standardization of preanalytical aspects of cerebrospinal fluid biomarker testing for Alzheimer's disease diagnosis: a consensus paper from the Alzheimer's Biomarkers Standardization Initiative.

Författare och institution:
Hugo Vanderstichele (-); Mirko Bibl (-); Sebastiaan Engelborghs (-); Nathalie Le Bastard (-); Piotr Lewczuk (-); Jose Luis Molinuevo (-); Lucilla Parnetti (-); Armand Perret-Liaudet (-); Leslie M Shaw (-); Charlotte Teunissen (-); Dirk Wouters (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 8 ( 1 ) s. 65-73
ISSN:
1552-5279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Numerous studies show that the cerebrospinal fluid biomarkers total tau (T-tau), tau phosphorylated at threonine 181 (P-tau(181P)), and amyloid-β (1-42) (Aβ(1-42)) have high diagnostic accuracy for Alzheimer's disease. Variability in concentrations for Aβ(1-42), T-tau, and P-tau(181P) drives the need for standardization.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Alzheimer Disease, cerebrospinal fluid, diagnosis, Amyloid beta-Peptides, cerebrospinal fluid, Biological Markers, cerebrospinal fluid, Consensus, Guidelines as Topic, standards, Humans, Peptide Fragments, cerebrospinal fluid, Quality Control, Reproducibility of Results, tau Proteins, cerebrospinal fluid
Postens nummer:
159534
Posten skapad:
2012-06-26 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007