transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A kinetic equation for spin polarized Fermi systems

Författare och institution:
Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Kinetic and Related Models (KRM), 7 ( 1 ) s. 1-8
Serie:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2012:10
ISSN:
1937-5093
E-ISSN:
1937-5077
Antal sidor:
8 s.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper considers a kinetic Boltzmann equation, having a gen- eral type of collision kernel and modelling spin-dependent Fermi gases at low temperatures. The distribution functions have values in the space of posi- tive hermitean 2 2 complex matrices. Global existence of weak solutions is proved in L 1 \ L 1 for the initial value problem of this Boltzmann equation in a periodic box
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
Fermi system with spin, Boltzmann spin kinetics, low temperature kinetic thory
Chalmers styrkeområden:
Nanovetenskap och nanoteknik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
arXiv 1207.0590
Postens nummer:
159525
Posten skapad:
2012-06-26 09:44
Posten ändrad:
2015-02-06 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007