transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

True and false intentions: Can the concept of épisodic future thoughts´help to diskriminate ?

Författare och institution:
Melanie Knieps (Psykologiska institutionen)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Datum för examination:
2012-02-03
Tidpunkt för examination:
10:00
Lokal:
Föreläsningssal 6 (F6) Haraldsgatan 1
Opponent:
professor Arnaud D`Argembeau, University of Liége
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
deception, detection, true and false intentions, criminal intentions, episodic future thoughts, repeated interviews, unanticipated questions, consistency
Postens nummer:
159522
Posten skapad:
2012-06-26 09:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007