transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uterus transplantation: animal research and human possibilities.

Författare och institution:
Mats Brännström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); César Diaz-Garcia (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ash Hanafy (-); Michael Olausson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Andreas Tzakis (-)
Publicerad i:
Fertility and sterility, 97 ( 6 ) s. 1269-76
ISSN:
1556-5653
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Uterus transplantation research has been conducted toward its introduction in the human as a treatment of absolute uterine-factor infertility, which is considered to be the last frontier to conquer for infertility research. In this review we describe the patient populations that may benefit from uterus transplantation. The animal research on uterus transplantation conducted during the past two decades is summarized, and we describe our views regarding a future research-based human attempt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
159503
Posten skapad:
2012-06-26 08:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007