transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Impact of IL28B SNPs on therapeutic outcome and liver histology differs between hepatitis C virus genotypes.

Författare och institution:
Martin Lagging (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Pharmacogenomics, 13 ( 8 ) s. 847-9
ISSN:
1744-8042
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi ->
Klinisk virologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Postens nummer:
159480
Posten skapad:
2012-06-25 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007