transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neutrophil recruitment in H. pylori induced inflammation: Characterization of regulatory factors

Författare och institution:
Mikael Innocenti (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Datum för examination:
2001-12-18
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Postens nummer:
159479
Posten skapad:
2012-06-25 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007