transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trafficking of human dendritic cells and B cells in Helicobacter pylri-induced gastritis

Författare och institution:
Malin Hansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Datum för examination:
2009-11-26
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Postens nummer:
159472
Posten skapad:
2012-06-25 15:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007