transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Leukocyte recruitment to human gastrointestinal tissues

Författare och institution:
Helena Svensson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Datum för examination:
2010-12-09
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Postens nummer:
159469
Posten skapad:
2012-06-25 15:52
Posten ändrad:
2013-06-18 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007