transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebrospinal fluid total tau as a marker of Alzheimer's disease intensity.

Författare och institution:
Kajsa Sämgård (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Oskar Hansson (-); Lennart Minthon (-); Elisabet Londos (-)
Publicerad i:
International journal of geriatric psychiatry, 25 ( 4 ) s. 403-10
ISSN:
1099-1166
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this longitudinal study was to test the hypothesis that CSF biomarkers in AD patients also may be forward-looking measures that are associated not only with the degree and profile of cognitive impairment but also with changes in cognition over time.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Aged, Aged, 80 and over, Alzheimer Disease, cerebrospinal fluid, psychology, Biological Markers, cerebrospinal fluid, Cognition Disorders, cerebrospinal fluid, psychology, Disease Progression, Female, Humans, Longitudinal Studies, Male, Middle Aged, Predictive Value of Tests, Psychiatric Status Rating Scales, Severity of Illness Index, tau Proteins, cerebrospinal fluid
Postens nummer:
159458
Posten skapad:
2012-06-25 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007