transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synen på publikorientering

Författare och institution:
Ulrika Andersson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Svenska Journalister 1989-2011 / Kent Asp (red.), s. 67-72
ISBN:
978-91-88212-51-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Journalister brukar ofta beskrivas som allmänhetens företrädare med den viktiga funktionen att granska makthavare, sprida information och erbjuda människor förströelse. Publiken kan därför sägas utgöra grundstommen för journalisters arbete. Men det är förstås inte en enkel uppgift att fullfölja arbetet som publikens företrädare. Publikens önskemål måste t ex jämkas med de professionella normer och värderingar som ligger till grund för yrket, normer som ibland går stick i stäv med krav på att ge publiken vad den vill ha. Denna problematik väcker frågan om hur journalister ser på sin publik. Finns det ett spänningsfält mellan att ge publiken sådant den ur ett professionellt perspektiv kan anses behöva och att ge publiken sådant den vill ha? Frågan analyseras närmare i kapitlet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
journalistundersökning, journalister, publikorientering, publiksyn, ansvariga utgivare
Postens nummer:
159373
Posten skapad:
2012-06-25 09:42
Posten ändrad:
2012-07-09 11:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007