transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett resebrev från Västergötland 1827 – Johan Henrik Schröders och Erik Gustaf Geijers beskrivningar av Falbygdens gånggrifter

A letter from Västergötland 1827 – Johan Henrik Schröder’s and Erik Gustaf Geijer’s descriptions of passage graves in Falbygden

Författare och institution:
Påvel Nicklasson (-); Karl-Göran Sjögren (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Att återupptäcka det glömda. Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden / Acta Archaeologica Lundensia Series Prima in 4o, No. 32, s. 201-224
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
In 1827 Johan Henrik Schröder (1791–1857), Erik Gustaf Geijer (1783–1847) and Gustaf Wilhelm Gumaelius (1789–1877) travelled through Västergötland to study ancient monuments. They were brothers in the patriotic society Götiska Förbundet, which encouraged antiquarian research. They communicated their findings with the Secretary of the society, Jacob Adlerbeth (1785–1844), the driving force in Swedish antiquarian activities. Schröder wrote letters to Adlerbeth and Geijer and drew sketches of the most interesting monuments. The travellers were highly impressed by the many passage graves, and most of their notes are about them. The surviving documents from the journey constitute rare and valuable early documentation of passage graves in the Falköping district. Passage graves were among the most important ancient monuments in the early 1800s. Scholars debated questions of chronology and the character of the earliest part of prehistory based on the passage graves, and several members of Götiska Förbundet wrote important treatises. The paper draws attention to the fact that much remains to be discovered in the archives, both documents on the history of archaeology and information on ancient monuments.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Nyckelord:
Arkeologihistoria, Falbygden, gånggrifter
Ytterligare information:
Acta Archaeologica Lundensia Series Prima in 4o; ISSN: 0065-1001
Postens nummer:
159358
Posten skapad:
2012-06-25 07:09
Posten ändrad:
2012-08-14 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007