transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Begreppbart Yrke

Författare och institution:
Ylva Ulfsdotter Eriksson (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
ISBN:
9789147097869
Antal sidor:
128
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Liber AB
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Yrke är ett centralt begrepp i vardagliga samtal, i uppfattningen om oss själva och andra, i samhällets uppbyggnad och i forskning av olika slag. Yrken positionerar oss i samhället och är en stark förklaring till skillnader i inkomster, status, vanor och åsikter ¿och till hälsa eller ohälsa. Boken tar utgångspunkt i fyra perspektiv på yrke, vilka på olika sätt hjälper oss att förstå relationen mellan samhälle, organisation och individ.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
159356
Posten skapad:
2012-06-24 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007