transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Dynamics of Political Interest and News Media Consumption: A Longitudinal Perspective

Författare och institution:
Jesper Strömbäck (-); Monika Djerf-Pierre (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Adam Shehata (-)
Publicerad i:
International Journal of Public Opinion Research, 25 ( 4 ) s. 414-435
ISSN:
0954-2892
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This longitudinal study investigates whether the impact of political interest—a key motivational factor behind news consumption—on various forms of news consumption has increased over time. The analysis is based on a unique large-scale representative annual survey conducted in Sweden over the years 1986–2010, enabling a comprehensive analysis of citizens’ total and specific news consumption across multiple channels and platforms. Results show that news consumption has become more polarized between news-seekers and news-avoiders over time, and that political interest has become a more important determinant of news consumption in today’s high-choice media environment.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
News media consumption, Political Interest, Longitudinal
Postens nummer:
159338
Posten skapad:
2012-06-21 18:41
Posten ändrad:
2014-01-27 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007